2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları için Tıklayınız.

Kurumlararası Yurtdışı Yatay Geçiş Sonuçları ilgili akademik birimlerinden öğrenilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir;

a) ÖSYS/YKS Yerleşme Sonuç Belgesi.

b) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (önlü, arkalı).

c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no, öğrenci numarası, ad soyadı yazılacaktır.)

d) İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Bakanlar Kurulu Kararında açıklanan harç miktarlarına göre işlem yapılır.)

e) İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede ilk %10’a girdiğine dair belge.

f) Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet/tek hekim raporu. (Heyet / tek hekim raporu istenen bölüm/programlar: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon), Denizli Sağlık Hizmetleri MYO/Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sarayköy Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi için).

(Bazı programlar için ilgili Üniversiteye ilk kayıt sırasında YÖK’ten salgın nedeniyle rapor almada zorlanan adaylar için Duyuruda alınan raporu da getirebilir.)

-Acıpayam MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programı (Heyet Raporu Kabul edilmektedir.) ile Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına (Heyet / Tek Hekim Raporu Kabul edilmektedir.)

(Özel yetenek programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”

g) Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir).

* Öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet / tek hekim raporunun onaylı örneğini de getirebilir.

(Bazı programlar için ilgili Üniversiteye ilk kayıt sırasında YÖK’ten salgın nedeniyle rapor almada zorlanan adaylar için Duyuruda alınan raporu da getirebilir.)

h) Zorunlu hazırlık sınıfı / bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

ı) Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge. (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir.)

YURT DIŞINDAN BAŞVURULARDA KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

Yatay geçiş başvuru sonucu Üniversitemiz programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, başvuru sırasında teslim ettikleri belgelerin asılları (onaylı) ile birlikte 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda  fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.) İstenen programlarda Heyet / Tek Hekim Raporu da teslim edilecektir.

Kayıtlar Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

NOT: Değerlendirme işlemlerinin bitmesinden sonra kayıt hakkı elde eden öğrenciler kesin kayda gelirken, başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını yanlarında getirerek, önce başvuru yaptıkları akademik birimin komisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili akademik birime teslim edecektir. Belgelerin doğruluğu sistem üzerinden komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kayıt için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaktır. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin kendisinin bizzat gelmesi gerekmektedir. Öğrencinin kendisinin gelemediği durumlarda noter onaylı vekalet verdiği bir kişi öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği durumunda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:
1) Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste)       : 23-25 Ağustos 2021
    Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)*  : 31 Ağustos-02 Eylül 2021
   *(Yedek liste ilan edilen programlarda, Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

Tıp Fakültesine yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrencilerin kaydı ilgili akademik birimde yapılacaktır.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz