Yayınlanma:05 Temmuz 2021 21:42 Güncelleme:28 Temmuz 2021 23:21

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSHMYO) “Pandemi Sürecinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarındaki Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” konulu çalıştay düzenledi. Çevirmiçi platformda gerçekleştirilen çalıştayda uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ile eğitimde verimliliğin artırılması konularının hem öğretim elemanı hem de öğrenci bakış açısıyla, mesleki uygulamaların yürütülmesindeki öneriler ele alındı.

Rektör Kutluhan: “Öğrenci merkezli bir uzaktan eğitim modeli benimsedik”

PAÜ DSHMYO ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda 6 üniversiteden toplam 10 konuşmacı sunum gerçekleştirdi. Çevrimiçi platformda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşma yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti. “Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir başarının sağlanması açısından bu alanda yapılan eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Dinamik bir süreç olan ve günümüzde zorunlu hale gelen dijital eğitimlerin sağlık sektöründeki yansımalarının değerlendirilmesi gelecek dönemlerdeki eğitimlerin planlanması açısından da büyük öneme sahip olacaktır. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar, çözüm önerileriyle eğitimde verimliliğin artırılması konularının hem öğretim elemanı hem de öğrenci bakış açısıyla ele alınması açısından bu çalıştayın önemli olduğunu belirtmek isterim. Küresel Covid-19 salgını sürecinde hibrit eğitim, online eğitim ve uzaktan eğitim gibi modeller hayatımıza girmiştir. Üniversitelerimizde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içinde Eğitim Öğretim faaliyetleri genel olarak Uzaktan Eğitim Modeliyle yürütülmüştür. Bu model nitelikli ve öğrenciyi merkeze alan interaktif bir model olarak tanımlanabilir. Üniversitemizin uzaktan eğitim modeline pandemi sürecinden önce de hazırlıklı olduğunu ve ortak zorunlu derslerin bu yöntemle yürütüldüğünü söylemek istiyorum. Pandemi sürecinde altyapı sistemleri ve dijital eğitim bakış açımızı daha da geliştirerek derslerin tamamını online eğitim şeklinde yürütülmesini sağladık. Bu süreçte teknolojik altyapımızı güçlendirdik ve üniversitemize has bazı özel eğitim modelleri tasarladık. Küresel pandemi sebebiyle Pamukkale Üniversitesi olarak 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında derslerimizi “Ters-Yüz Sınıf öğrenme ve öğretme yaklaşımı”nı temel alarak yürütmeyi benimsedik. Ters-yüz edilmiş sınıflarda, konu anlatımı ve bilgi paylaşımı gibi etkinliklerin, öğrencilere sınıf dışında öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanan video ve paylaşılan kaynaklarla sunulması, geleneksel eğitimde sınıf dışında yapılması beklenen, problem çözme, örnek olay inceleme, proje geliştirme gibi ödev ve etkinliklerinse sınıf içerisine taşınması yaklaşımı temel alınmaktadır. Bu öğretim modelinin bireyselleştirilmiş öğrenme fırsatları oluşturması ters yüz sınıfın en önemli avantajlarından birisidir. Yine ters-yüz sınıf uygulaması, öğrenci-eğitici iletişimini artıran ve anında geri bildirim fırsatları sunan bir yöntemdir. Araştırmalarda görülmektedir ki, öğrenciler ters yüz sınıf uygulamasını her zaman geleneksel sınıf uygulamasına göre daha çok tercih etmişlerdir. Son yıllarda ters yüz sınıf uygulaması tıp eğitimini de içerecek şekilde giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Sağlık sektörüne eleman yetiştirilen ve uygulamalı eğitimlerin verildiği meslek yüksekokulumuzda beceri eğitimleri ile ilgili videoların çekildiğini ve sisteme derslerden önce yüklendiğini görüyoruz. Meslek yüksekokulumuzun laboratuvar şartlarının kısıtlı olduğu dönemlerde kurumlar arası işbirlikleri çerçevesinde öğretim elemanlarımızın özverili çabalarıyla dört program kapsamında 114 adet video çekilmesi ve öğrencilerin erişimine dersler başlamadan önce sunulması çok kıymetlidir. Bu durum dijital öğrenme modelinin öğretim elemanlarımızca benimsendiğini ve mümkün olduğunca uygulanmaya çalışıldığını göstermektedir. Bundan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim”

Doç. Dr. İli: Gelecek dönemlerdeki eğitimlerin planlanmasında bu değerlendirme son derece önemlidir”

Üç oturumda gerçekleştirilen çalıştayı değerlendiren DSHMYO Müdürü Doç. Dr. Pınar İli, pandemi sürecinin diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini de etkilediğini hatırlatırken, dinamik bir süreç olan ve günümüzde zorunlu hale gelen dijital eğitimlerin sağlık sektöründeki yansımalarının değerlendirilmesi gelecek dönemlerdeki eğitimlerin planlanmasında büyük öneme sahip olduğuna değindi. Doç. Dr. İli sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dönemin değerlendirilmesine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı geri bildirimleri şöyledir. Öğrenciler en fazla internet bağlantısı ve evlerinde teknolojik araçlara erişim sorunu, iletişim güçlükleri, kampüs hayatından uzak olmanın olumsuz etkileri, uygulamalı derslerin anlaşılmasında güçlükler gibi sorunlar yaşadılar. Öğretim elemanları ise öğrencilerin derslere katılımının kısıtlı olması, ders ve sınavlarda anlık bağlantı kopması sorunları ile karşılaştılar. Meslek yüksekokulumuzun laboratuvar koşullarının kısıtlı olduğu dönemlerde kurumlararası işbirliği (İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Pamukkale Hastaneleri Başhekimliği) çerçevesinde İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Diyaliz ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarına yönelik 114 adet video çekilmesi ve öğrencilerin erişimine dersler başlamadan önce sunulması derslerin verimliliğini artırmıştır. Çalıştayda diğer üniversitelerden değerli katılımcıların sunumları yer almıştır. Konular kapsamlı bir şekilde ele alınarak çözüm önerileri sunulmuştur. Çalıştayın sonuçları bir rapor haline dönüştürülerek, ilgili mercilere rapor halinde sunulacaktır. Çalıştayın eğitim alanında ciddi katkılar sağladığına inanıyoruz. Bu çalıştayın gerçekleştirilmesine desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Kutluhan’a, katkı sağlayan değerli konuk hocalarımıza, pandemi sürecinde ders ve uygulamaların yürütülmesinde özveri gösteren öğretim elemanları ve çalıştay ekibine, katılımları ile çalıştaya değer katan öğretim elemanları ve tüm öğrencilerimize, iş birlikleri ile sinerji oluşturan kamu ve özel kuruluşlara yürekten teşekkür ediyoruz”

6.5kTakipçi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz