Boğaziçi Üniversitesine yapılan Rektör ataması özelinde, Ülke gündemindeki yerini hala korumakta olan Üniversitelerdeki duruma ilişkin kamuoyu tepkisi niçin hiç dinmemekte? Taşra Üniversitelerine yapılan Rektör atamalarına olmayan itiraz niçin belli başlı üniversitelere yapılan Rektör atamalarında şiddetli olmakta?

                Bilindiği üzere, Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul Üniversitesi vb Üniversitelerimiz Dünya ölçeğinde marka olmuş, akademik kariyerleri üst düzey “ekol” Devlet Üniversiteleridir. Dolayısıyla bu Üniversitelere yapılan Rektör atamaları her dönem gündem oluşturur, kamuoyunun ilgisini çeker. Nitekim son Boğaziçi Üniversitesine yapılan Rektör ataması da bu minvalde ülke gündemindeki yerini almış ancak kamuoyunda oluşan tepki Ülkenin siyasi atmosferinin de var olan gerginliğiyle üst düzey olmuştur. Peki neden? Örneğin şehrimizin Üniversitesine de aynı dönemde Rektör ataması yapılmış ve o Rektör başka bir Üniversiteden tercih edilmiş olmasına rağmen.

                Sorunun cevabını biraz da Üniversitemiz Pamukkale Üniversitesinin 29 Yıllık uzun tarihine kısacık göz atarak vermek gerekirse; Bilindiği üzere, Üniversitemizin ilk Kurucu Rektörü M.Arif AKŞİT her ne kadar Anadolu Üniversitesinden Üniversitemize atanmış ise de özünde Hacettepe Üniversitesi “ekolünde” yetişmiş bir bilim insanıydı ve Üniversitenin yapılanmasında bu “ekolü” benimsedi ve önceledi. Nitekim günümüzde Üniversitenin özellikle TIP Fakültesi özelindeki yetkinlik ve enerjisini bu “ekolde” aramak yadırgatıcı olmayacaktır. AKŞİT hocadan sonra bayrağı devralan Hasan KAZDAĞLI da aynı “ekol” bilim insanıydı ve Üniversitede özellikle görev yaptığı ilk döneminde bu “ekolü” benimsetip yerleştirmek adına çok çaba sarf etti. Siyasi teveccühün Hasan KAZDAĞLI sürecinden sonra dönemin Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer eliyle Üniversite Rektör atamalarına müdahil olmasıyla birlikte başlayan Necdet ARDIÇ dönemiyle birlikte, Pamukkale Üniversitesi siyasetin bir nevi “boks ringi” haline döndü ve AKŞİT hocayla başlayan “Hacettepe ekolü” yapılanması, akademide bir karşılığı olmayan “siyasi temsilci” düzeyinde Rektör atamaları düzenine maalesef evrildi ve Üniversitemiz akademik başarıları, verimli çalışmaları ile değil, siyasi tercihlere dayalı menfi tasarruflarıyla anılmaya başlandı.

                Yukarıda da kısaca özetlendiği üzere Boğaziçi Üniversitesine Rektör ataması elbette Pamukkale Üniversitesine yapılan atama ile hukuken aynı usul ve esasa dayansa da özünde bu yönüyle farklılık arz eder. Zira Boğaziçi üniversitesi “ekol” bir Üniversitedir ve bu Üniversitenin “akademik kültürü” bir modeldir. Dolayısıyla bu Üniversite özelinde kopan fırtınaya genel kabul yaklaşımıyla “partili rektör atanmış da ne olmuş” demek, siyasi anlamda Türkiye nin Avrupa birliğinde ne işi var demek ile aynı anlamı taşır. Birisi siyasi anlamda Batı ile bütünleşmenin milli Devlet politikası ise, diğeri de akademik anlamda “ekol” üniversitelerin var olan kültürleri içinde yetişen üst düzey beyinlerin, Ülkemizin akademik dünyasına yaptıkları ve yapacakları katkıları düşünüldüğünde milli bir Devlet politikası görülmelidir. Zira bu “ekol” üniversite mensupları çok rahatlıkla Dünyanın gelişmiş her üniversitesinde iş bulabilecek, akademik seviyeleri üst düzey ve Ülkenin elinde tutması mutlak anlamda milli mesele kabul edilmesi gereken parlak beyinleridir ve bu insanlara Bu Ülkenin geleceği olan gençlerimizin, Devletimizin diğer Üniversitelerinde de şiddetle ihtiyaçları vardır.

                Sonuç olarak; Devlet ve hakim siyaset, taşra üniversitelerinde yaptığı telafisi imkansız rektör atamalarındaki yaptığı hataları, Boğaziçi gibi “ekol” Üniversitelerde yapmaya devam ederse, bu Ülkenin geleceğine en büyük zararı vereceklerini iyi bilmelidirler. Akademi dünyası,  siyaseten işgal edilecek bir dünya değil, kendi değerleriyle bilimin ışığında var olması gereken ve moda söylemi ile “beka” anlamı taşıyan bir dünyadır ve Ülkemizin yükseköğretim kadroları ancak bu “ekol” Üniversitelerdeki çalışmalarla güçlendirilebilecektir. Baki selamlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz