PAU-İLAN

Yayınlanma:22 Aralık 2020 10:23 Güncelleme:06 Ağustos 2021 21:08

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz  birimlerine  Devlet  Yükseköğretim  Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu*, Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu*, Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların  “Başvuru  Formu*,  Akademik  Değerlendirme  Belgesi**,  Askerlik  Belgesi  (Kurum  Dışı başvurular için), özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili fakülte dekanlığına İlanın yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (onbeş) gün  içerisinde şahsen  veya  posta yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Postada meydana  gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler
** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını  gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına  dair beyan dilekçesini  içeren  1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.
İlgililere duyurulur.

PROFESÖR
BirimBölümAnabilim DalıAd.Der.İlan Şartı
Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik Eğitimi11Müzik Eğitimi alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilgileri
Eğitimi
Matematik Eğitimi11Matematik alan eğitiminde doçentliğini almış olmak
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilgileri EğitimiFen Bilgisi Eğitimi11Fen Eğitimi alanında kavramsal değişim araçları üzerine çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili Eğitimi11İngiliz Dili Eğitimi alanında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat FakültesiPsikolojiSosyal Psikoloji11Öfke ve Öfke Kontrolü konusunda çalışmaları olmak
Fen Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar Teorisi11Toplanabilme Metodları ve Yaklaşım Teoremleri üzerine çalışmaları olmak
Fen Edebiyat FakültesiSanat TarihiTürk ve İslam Sanatı11Kaya Resimleri üzerine çalışmaları olmak
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve Tanıtım11Girişimcilik üzerine çalışmaları olmak
Mimarlık ve Tasarım FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamasıŞehir ve Bölge Planlaması11Bölgesel Kalkınma Stratejileri üzerine çalışmaları olmak
Mühendislik FakültesiJeoloji MühendisliğiMaden Yatakları-Jeokimya11Organik Jeokimya üzerine çalışmaları olmak
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiTermodinamik11Gaz Dinamiği üzerine çalışmaları olmak
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiKimyasal Teknolojiler11Kimyasal Teknolojiler üzerine çalışmaları olmak
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiAntrenörlük Eğitimi11Antrenman Bilimi üzerine çalışmaları olmak
Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor Yöneticiliği11Spor Psikolojisi üzerine çalışmaları olmak
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiMakine ve İmalat Mühendisliği11İmalat Sektöründe Termodinamik konuları üzerine çalışmaları olmak
Teknoloji FakültesiMetalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği11Malzeme Biliminde Radyoaktivite üzerine çalışmaları olmak (YÖK Gelecek Projesi)
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği11Turizm alanında doçentliğini almış olmak
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YüksekokuluFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Rehabilitasyon11Omuz Rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluOrganik Tarım İşletmeciliğiOrganik Tarım İşletmeciliği11Bitki Koruma alanında doçentliğini almış olmak
DOÇENT
BirimBölümAnabilim DalıAd.Der.İlan Şartı
Denizli Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluTekstil, Giyim, Ayakkabı ve DeriTekstil Teknolojisi11İlaç Salınımı üzerine çalışmaları olmak
Denizli Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonBiyomedikal Cihaz Teknolojisi11Laboratuvarda Kullanılan Görüntüleme Cihazları konusunda tecrübeli olmak
Denizli Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluTasarımModa Tasarım11Oryantalizm ve Moda üzerine çalışmaları olmak
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontoloji11Diş Eti üzerinde çalışmaları olmak
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodonti11Kök Kanal Tedavisi üzerine çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve Değerlendirme11Okuduğunu Anlama Başarısının Ölçülmesi üzerine çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi Eğitimi11Çocuk Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler Eğitimi11Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak
Fen Edebiyat FakültesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıGüney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları11Türkmen Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak
Fen Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar Teorisi11Dizi ve Seri Uzayları üzerine çalışmaları olmak
Fen Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı Matematik11Kesirli Türevli Denklemler üzerine çalışmaları olmak
Fen Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikBiyoteknoloji11Alg Biyoteknolojisi üzerine çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal Bilimler11Rusya ve Sovyetler Birliği Dış Politikası üzerine çalışmaları olmak
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsir11Dil Bilimsel Tefsir üzerine çalışmaları olmak
Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda Teknolojisi11Kurutma Teknolojisi üzerine çalışmaları olmak
Müzik ve Sahne Sanatları FakültesiMüzikMüzik Performansları11Obua üzerine çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı Hemşireliği11Kadın Sağlığı üzerine çalışmaları olmak
Teknoloji FakültesiBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal Mühendisliği11Grafen üzerine çalışmaları olmak
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiMakine ve İmalat Mühendisliği11Metal Matrisli Kompozitler üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve Travmatoloji11Ortopedik Onkoloji üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve Travmatoloji11Pelvis konusunda çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer Tıp11Protez Enfeksiyonları üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi Biyokimya11Klinik Laboratuvarda Yöntem Karşılaştırma üzerine çalışmaları olmak
DR. ÖĞR. ÜYESİ
BirimBölümAnabilim DalıAd.Der.İlan Şartı
Fen Edebiyat Fakültesiİstatistikİstatistik15Mutlak Toplanabilme Seri Uzayları ve Matris Dönüşümleri üzerine çalışmaları olmak
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek OkuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk Gelişimi11Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi üzerine çalışmaları olmak
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OkuluSeyahat-Turizm ve Eğlence HizmetleriTurizm ve Seyahat Hizmetleri14Helal Konseptli Turizm Uygulamaları alanında çalışmaları olmak
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YüksekokuluFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon11Lateral Epikondilit ve Ayak Bileği Kırıkları Rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak
Honaz Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkHalkla İlişkiler ve Tanıtım13İnnovasyon, İç Paydaş Memnuniyeti ve Ölçek Geliştirme üzerine çalışmaları olmak
Honaz Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkPazarlama13Marka Yönetimi, Yapay Zeka üzerine çalışmaları olmak
6.5kTakipçi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz